Segueix-nos a:

Youtube Flickr Facebook

Finestra Confort - Creant confort

Recomana'ns

VALORS FINESTRA CONFORT: #1 Provocar UAU! a través del servei.

Experiències

Reforma d’una casa rústica amb complements (Sant Jordi Desvalls)
Reformar els tancaments d’una casa rústica amb perfileria Elegance PVC en millora l’aïllament tèrmic. Però, si a més es complementa amb porticons interiors de PVC i mosquiteres enrotllables, el confort en la vivenda augmenta amb escreix.
Les cases rústiques situades en pobles del Baix Empordà tenen el seu encant. Part d’elles tenen els tancaments originals de fusta, que amb el pas del temps es va deteriorant i no aportaven bones prestacions al tancament. FINESTRA CONFORT va fer la reforma de les finestres d’una casa pairal a Sant Jordi Desvalls. La rehabilitació es va fer amb finestres PR Elegance PVC, amb perfil foliat imitació fusta noguera. La robustesa del PVC i les seves prestacions van millorar la qualitat de confort dels nostres clients. Aquest tipus d’edificacions de pedra solen ser bastant fredes. Amb la reforma es va permetre reduir la pèrdua de calor a través dels tancaments i, conseqüentment, disminuir considerablement la despesa de calefacció durant el període d’hivern.

Tot aprofitant el canvi dels tancaments, també es va estudiar la incidència solar en la casa. En algunes de les habitacions es varen col•locar porticons interiors en PVC, del mateix color noguera que el perfil de les finestres. Aquest complement aporta dues funcions: protecció solar, reduint així els rajos ultraviolats a l’interior de l’estança, i enfosquiment total, evitant el màxim l’entrada de claror. Tot i el reforç a l’interior del panell encadellat, es va recomanar un vidre amb capa de protecció solar. Aquest detall evita que s’acumuli la calor entre el vidre i el porticó interior i defuig d’una possible dilatació del perfil.

També es va aprofitar la reforma per incloure mosquiteres enrotllables en els dormitoris. Eviten l’entrada de mosquits en les habitacions quan es desitja tenir la finestra oberta, sense perdre visibilitat de l’exterior i permetent l’entrada d’aire. És un complement ideal pels mesos d’estiu. 
Gràcies a la reforma dels tancaments duta a terme per FINESTRA CONFORT i incloent els complements de porticons interiors i mosquiteres, no només es va millorar el confort de la vivenda, sinó que també es va aconseguir a revalorar estèticament la casa rústica.